Ana Sayfa

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

Anabilim Dalımızın Misyonu ve Vizyonu

T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD yetişkin kardiyak ve vasküler cerrahi alanında kaliteli ve kapsayıcı konsültasyon ve hasta bakım hizmeti sağlar. Trakya bölgesinin kardiyovasküler cerrahi referans merkezidir.  Kardiyovasküler tıp günümüz tıbbının dinamik,  sürekli gelişen alanlarından birisidir. Anabilim dalımız bu alandaki yeniliklerin ve ileri teknolojinin bölge insanının hizmetine sunulmasını amaçlar.

Anabilim Dalının sunduğu sağlık hizmetleri

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nın  24 servis yatağı (8 özel oda), 8 yoğun bakım yatağı ve 2 ameliyathane salonu mevcuttur. 1999 yılından günümüze kadar çok sayıda hastaya açık kalp ameliyatı ve damar ameliyatı yapılmıştır.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı Genel Tanıtımı

T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD hasta profili erişkin koroner arter hastalığı, kapak hastalığı, abdominal aorta ve ekstremitelerin tıkayıcı arter hastalıkları, hemodiyaliz amaçlı a-v fistüller, assendan aort, abdominal  aort ve periferik anevrizmalar, karotis arter  tıkanıklığı ve iskemik diyabetik ayak ülserli hastalardan oluşmaktadır. Açık kalp cerrahisi 1999 yılından beri yapılmaktadır. Ana grubu oluşturan koroner bypass cerrahisi on – pump veya off-pump (çalışan kalpte) yapılmaktadır.

Reklamlar%d blogcu bunu beğendi: