Prof.Dr. Suat CANBAZ

Prof. Dr. Suat CANBAZ

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Yine aynı Tıp fakültesinde 1997 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını tamamladı. 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2003 yılında Doçent, 2011 yılından bu yana Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Profesör öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Çalışmaları:

Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri

1- Duran E, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Akata F, Ozbay G. Excision of aortic vegetation in brucella endocarditis. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 2001;9(1):59-61.

2- Canbaz S, Kolbakir F, Keceligil HT, Demir Z, Erk MK. Effect of coronary sinus diastolic balloon pulsation on ischemic myocardium. Experimental and Clinical Cardiology 2001;6(2):99-104.


3- Yalcinbas YK, Sasmaz H, Canbaz S. Thoracic left kidney: a differential diagnostic dilemma for thoracic surgeons. Annals of Thoracic Surgery 2001;72:281-3. (SCI) PubMed


4- Duran E, Canbaz S, Ege T, Acipayam M. Aspirin versus clopidogrel for synthetic graft patency after peripheral arterial bypass grafting. Platelets 2001;12:503-504. (SCI) PubMed


5- Canbaz S, Ege T, Sunar H, Cikirikcioglu M, Acipayam M, Duran E. The effects of cardiopulmonary bypass on androgen hormones in coronary artery bypass surgery The Journal of International Medical Research 2002; 30(1):9-14. (SCI) PubMed


6- Canbaz S, Acipayam M, Gurbuz H, Duran E. Pseudoaneurysm of perforating branch of the profunda femoris artery after fixation of the complicate femur fracture. Journal of Cardiovascular Surgery 2002; Aug;43(4):519-21.

(SCI-Expanded) PubMed


7- Sunar H, Canbaz S, Edis M, Duran E. A different repair technique for carotid artery injury. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery Extra (Online) 2002;4:35-6. www.idealibrary.com


8- Ege T, Canbaz S, Cikirikcioglu M, Arar C, Edis M, Duran E. The importance of pulmonary artery circulation during cardiopulmonary bypass. The Journal of International Medical Research 2003; 31(1):17-25. (SCI) PubMed

9- Canbaz S, Ege T, Sunar H, Saygin G, Duran E. Bilateral popliteal artery aneurysms with rupture and pseudoaneurysm formation on the left. Yonsei Medical Journal

2003;44(1):159-62. (SCI-Expanded) PubMed

10- Canbaz S, Duran E, Ege T, Sunar H, Cikirikcioglu M, Acipayam M. The effects of intracoronary administration of vitamin E on myocardial ischemia-reperfusion injury during coronary artery surgery. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon 2003;51(2):57-61. (SCI) PubMed

11- Canbaz S, Duran E. Ischemia-reperfusion studies and diabetes mellitus (letter to the editor). British Journal of Anaesthesia 2003;July 91:158-9. (SCI) PubMed

12- Ege T, Canbaz S, Yuksel V, Duran E. Effect of pericardial fluid pro-inflammatory cytokines on hemodynamic parameters. Cytokine 2003;23(1-2):47-51.(SCI) PubMed

13- Canbaz S, Edis M, Ege T, Duran E. Bilateral superficial femoral artery aneurysms. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2003;6(1).

14- Acipayam M, Canbaz S, Duran E. The Pseudoaneurysm at the Graftotomy Site in Arterio-venous Access Graft. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2003;6(1).

15- Ege T, Canbaz S, Pekindil G, Duran E. Bilateral retrosternal dislocation and hypertrophy of medial clavicular heads with compression to brachiocephalic vein. International Angiology 2003 Sep;22(3):325.(SCI-Expanded) PubMed

16- Sunar H, Huseyinova G, Canbaz S, Halici U, Duran E. The effect of nadroparine on coagulation mechanism: ultrastructural analysis. Blood Coagulation & Fibrinolysis 2003; Dec;14(8):703-706.(SCI) PubMed

17- Canbaz S, Turgut N, Halici U, Balci K, Ege T, Duran E. Electrophysiological evaluation of phrenic nerve injury during cardiac surgery- prospective, controlled, clinical study- BMC Surgery 2004 Jan 14; 4(1):2. PMID: 14723798

PubMed

18- Ege T, Arar C, Canbaz S, Cikirikcioglu M, Sunar H, Yuksel V, Duran E. The importance of aprotinin and pentoxifylline in preventing leukocyte sequestration and lung injury caused by protamine at the end of cardiopulmonary bypass surgery. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon 2004 Feb;52(1):10-5.(SCI-Expanded) PubMed

19- Canbaz S, Sunar H, Yuksel V, Duran E. Pseudoaneurysm of the posterior tibial artery as a complication of thrombectomy. Journal of Cardiovascular Surgery 2004;45(1):87-8. (SCI-Expanded) PubMed

20- Şimşek O, Kılıncer C, Sunar H, Hamamcıoğlu MK, Canbaz S, Çobanoğlu S, Duran E. Surgical management of combined stab injury of the spinal cord and the aorta –case report-. Neurologica Medica-Chirurcica (Tokyo) 2004;44:263-265. (SCI-Expanded) PubMed

21- Canbaz S, Ege T, Eray IC, Duran E. False aneurysm of the radial artery with sharp injury of the brachial artery, median and ulnar nerves: An unusual presentation. Journal of Cardiovascular Surgery 2004;45(2):169-70.

(SCI-Expanded) PubMed

22- Canbaz S, Turgut N, Halici U, Ege T, Duran E. Atherosclerosis and peripheral neurological problems. Japanese Heart Journal 2004;45(3):547-9. (SCI-Expanded) PubMed

23- Canbaz S, Turgut N, Halici U, Duran E. Diagnosis of phrenic nerve injury after cardiac surgery. Ann Thorac Surg 2004;78(4):1517. (SCI) PubMed

24- Canbaz S, Ege T, Halici U, Duran E. The effect of obesity on risks after coronary artery bypass grafting. American Heart Journal 2004;148(5):e22.(SCI) PubMed

25- Ege T, Tatli E, Canbaz S, Cikirikcioglu M, Sunar H, Ozalp B, Duran E. The Importance of Intrapericardial Drain Selection in Cardiac Surgery. Chest 2004;126:1559-1562.(SCI) PubMed

-Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri

1- Karadeniz A, Bedirhan MA, Yılmaz T, Özyılmaz F, Demirel T, Canbaz S, Kutlu K. Erişkinde konjenital Bronko-Özofageal Fistüller (İki Olgu Nedeniyle). Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1992;1:131-134.

2- Bedirhan MA, Okar İ, Kayapınar R, Karamanlıoğlu B, Demirel T, Canbaz S, Karadeniz A. Amelioration of ischemic lung injury with pentoxyfylline. Marmara Medical Journal 1992;5:21-26.

3- Bedirhan MA, Karamanlıoğlu B, Okar İ, Kayapınar R, Demirel T, Canbaz S, Karadeniz A. İskemik akciğerlerin korunmasında nitrendipinin rolü. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993;25(3):461-470.

4- Bedirhan MA, Çağlar T, Canbaz S, Mehmet R, Tabakoğlu E. Malign plevral efüzyonların önlenmesinde corynebacterium parvum’un rolü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1994;11(3):159-163.

5- Bedirhan MA, Çağlar T, Canbaz S, Mehmet R, Tabakoğlu E. Pnömotoraks plörodezisinde corynebacterium parvum ile sonuçlarımız. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1994;2:152-154.

6- Erk K, Kolbakır F, Keçeligil HT, Keyik T, Canbaz S, Kalaç R. Dünden bugüne varis tedavisi ve 681 olgunun değerlendirilmesi. Damar Cerrahisi Dergisi 1995;4:118-123.

7- Keçeligil HT, Arıkan A, Canbaz S, Kolbakır F, Erk MK. Periferik damar yaralanmaları. Sendrom Dergisi 1996;8(5):80-89.

8- Canbaz S, Kolbakır F, Demir Z. Posterior mediastinal aberran tiroid. Heybeliada Tıp

Bülteni (Akciğer) 1997;3(2):69-70.

9- Kalaç R, Keçeligil HT, Yıldırım C, Canbaz S, Kolbakır F, Erk K. Superior mezenter arterin atherosklerotik tıkanıklığına bağlı intestinal iskemi olgusu. Damar Cerrahisi Dergisi 1997;2:68-70.

10- Canbaz S, Ege T, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Edis M, Duran E. Koroner arter cerrahisi sonrası atrial fibrillasyon gelişimindeki belirleyicilerin irdelenmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2000 Ekim 8(4):767-70.

11- Ege T, Canbaz S, Sunar H, Saygın G, Duran E. Burkitt lenfoma ile birlikte seyreden subklavian ven trombozu. Fleboloji Dergisi 2001;1:27-30.

12- Duran E, Canbaz S, Ege T, Sunar H, Çakır B, Ünlü E. Karotis endarterektomi + Patch Plasti uygulamalarımızın erken dönem sonuçları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2001;18(1):1-5.

13- Canbaz S, Ege T, Duran E. Hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz fistüller (gözden geçirme). Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001;18(3):231-239.

14- Ege T, Canbaz S, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Saygın MG, Duran E. Aksillobifemoral bypass uygulamalarımızda erken dönem sonuçları. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001;18(4):291-296.

15- Canbaz S, Ege T, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Arar C, Acıpayam M, Duran E. Koroner arter cerrahisi sonrası gelişen nörolojik komplikasyonlar. Gülhane Tıp Dergisi 2002; 44(1):63-68.

16- Canbaz S, Ege T, Edis M, Duran E. Preoperatif ACE inhibitörü kullanımının açık kalp cerrahisi sonrası böbrek fonksiyonları üzerine etkisi (editöre mektup). Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2002;2(2):172-173.

17- Ege T, Canbaz S, Us MH, Arar C, Yüksel V, Duran E. An important parameter used in cardiac surgery: mixed venous oxygen saturation. Koşuyolu Heart Journal 2002;6(2):45-51.

18- Ege T, Canbaz S, Us MH, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Arar C, Duran E. Perikardiyal sıvıdaki kan hücreleri ile gaz analizi sonuçlarının incelenmesi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 2002;10(2):61-67.

19- Çıkırıkçıoğlu M, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Edis M, Özalp B, Duran E. İzole radial ya da ulnar arter yaralanmalarına yaklaşımda cerrahi ikilem: tamir-ligasyon. Damar Cerrahisi Dergisi 2002;11(3):122-8.

20- Ege T, Canbaz S, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Halıcı Ü, Duran E. Akut arter tıkanıklıklarında cerrahi tedavi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;19(2):89-95.

21- Halıcı Ü, Duran E, Canbaz S, Sunar H. Hemodiyaliz kateterleri ve kateterizasyon teknikleri. Trakya Tıp Dergisi 2002;19(4): (baskıda)

22. Ege T, Canbaz S, Us MH, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Arar C, Yüksel V, Duran E. Kalp cerrahisi ve akut respiratuar distress sendromu. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni 2003;11(1):18-24.

23- Sunar H, Halici U, Canbaz S, Yavuz E, Gür Ö, Duran E. Obezitenin koroner bypass cerrahisi üzerine etkisi. Gülhane Tıp Dergisi 2003;45(4):338-342.

24- Ege T, Canbaz S, Us MH, Çıkırıkçıoğlu M, Arar C, Edis M, Duran E. Açık kalp cerrahisinde ameliyat öncesi heparin kullanımının ameliyat sonrası drenaja etkisi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 2003;11(2):90-96.

25- Ege T, Canbaz S, Çıkırıkçıoğlu M, Arar C, Edis M, Duran E. Kalp cerrahisinde ameliyat öncesi solunum fonksiyon testlerinin önemi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 2003;11(2):66-75.

26- Canbaz S, Ege T, Halıcı Ü, Duran E. Raynaud Fenomeni. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004;5(1):49-58.

27- Memiş D, Turan A, Karamanlıoğlu B, Canbaz S, Akalın E, Günday I. Brakiyal pleksus bloğunda bupivakaine eklenen sufentanilin etkinliği. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi 2004;2(1):17-21.

Kitapta Chapter

1- Canbaz S. Lenfatik Sistem ve Hastalıkları. In: Duran E (ed). Kalp ve Damar Cerrahisi. Çapa Tıp Kitabevi, İstanbul 2004, pp 897-911.

2- Canbaz S. Periferik Arter Anevrizmaları. In: Duran E (ed). Kalp ve Damar Cerrahisi. Çapa Tıp Kitabevi, İstanbul 2004, pp 783-98.

-Uluslararası Kongre ve Sempozyum Bildirileri

1- Cikirikcioglu M, Ege T, Canbaz S, Duran E. Incidence of aorto-coronary graft markers usage in Turkey and influencinf factors this decision: A national perspective. The 10th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, April 17-19, 2002 Jeju Island, Korea

2- Duran E, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Ege T, Canbaz S, Yüksel V. Aberrant subclavian artery and Kommerell’s diverticulum: Report of two cases. Scripta Scientifica Medica 2002;34(1)54, Prof. Paraskev Stoyanov Medical University, Anatomy Congress, October 2002, Varna, Bulgaria.

3- Sunar H, Canbaz S, Ege T, Cikirikcioglu M, Edis M, Halici U, Duran E. A different repair technique in the carotid artery injury. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, October 2002, Istanbul, Turkey

4- Ege T, Cikirikcioglu M, Sunar H, Canbaz S, Ozalp B, Edis M, Duran E. Isolated radial or ulnar artery laceration- anastomosis or ligation?: A surgical dilemma. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, October 2002, Istanbul, Turkey

5. Ege T, Cikirikcioglu M, Canbaz S, Sunar H, Arar C, Edis M, Duran E. The effects of preoperative heparin usage on postoperative drainage in cardiac surgery. 11th Annual meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, February 12-15, 2003, Kuala Lumpur, Malaysia.

6. Cikirikcioglu M, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Gurkan S, Duran E. An approach to the humanitarian medicine applications as a Turkish government policy: the government supported gratis healthcare- Yesil Kart. Global Forum on Humanitarian Medicine in Cardiology and Cardiac Surgery, May 17-20, 2003 Geneva, Switzerland.

7. Duran E, Cikirikcioglu M, Canbaz S, Edis M, Saygın MG, Mesut R. Arterial aneurysms with multiple locations:case report. Bulgarian Anatomical Society; XVI National Congress of Anatomy With International Participation, June 5-7, 2003, Sofia, Bulgaria.

8. Canbaz S, Turgut N, Halici U, Balci K, Utku U, Duran E. Electrophysiologic evaluation of phrenic nerve injury during open heart surgery – prospective, controlled, clinical study. 13th Meeting of the European Neurological Society, June 14–18, 2003, Istanbul, Turkey

9. Cikirikcioglu M, Yoleri E, Saygin MG, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Duran E. An alternative technique for autologous blood transfusion after open heart surgery. P350, Blood Banking and Transfusion Medicine July 2003, İstanbul, Turkey

10. Ege T, Tunçbilek N, Cikirikcioglu M, Canbaz S, Sunar H, Acipayam M, Ozalp B, Cakir B, Duran E. Does use of lima in coronary bypass operations affect the flow pattern of neighbouring arteries? 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, November 7-10, 2003, İstanbul, Turkey

11. Ege T, Cikirikcioglu M, Canbaz S, Sunar H, Arar C, Edis M, Yuksel V, Duran E. The importance of pulmonary artery circulation during cardiopulmonary bypass. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, November 7- 10, 2003, İstanbul, Turkey

12. Sunar H, Ege T, Canbaz S, Cikirikcioglu M, Halici U, Edis M, Duran E. In situ saphenous bypass in the threatment of infrainguinal prostetic graft infection. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, November 7-10, 2003, İstanbul, Turkey

-Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri

1- Bedirhan MA, Okar İ, Kayapınar R, Karamanlıoğlu B, Demirel T, Canbaz, S, Karadeniz A: İskemik akciğerlerin korunmasında pentoxifylline’nin koruyuculuğu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XIX. Ulusal Kongresi, 20- 24 Ekim1991 Bursa

2- Bedirhan MA, Karamanlıoğlu B, Okar İ, Kayapınar R, Demirel T, Canbaz, S, Karadeniz A: İskemik akciğerlerin korunmasında nitrendipin’in rolü. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XIX. Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim 1991 Bursa

3- Yüksel M, Kolbakır F, Yılman M, Keyik T, Yıldırım A, Canbaz S, Erk MK. Tam düzeltimi yapılan 42 Fallot Tetralojili olgunun sunumu. II. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1992 Antalya

4- Kolbakır F, Erk MK, Yüksel M, Yılman M, Keyik T, Yıldırım A, Canbaz S. Çocuklarda sternotominin polydioxanol loop sütür kullanılarak devamlı dikiş tekniği ile kapatılması. II. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1992 Antalya

5- Yüksel M, Kolbakır F, Yılman M, Keyik T, Yıldırım A, Canbaz S, Erk MK. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde iskemik kalp hastalığı cerrahi tedavi uygulaması. II. Ulusal ğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1992 Antalya

6- Erk MK, Kolbakır F, Yüksel M, Yılman M, Keyik T, Yıldırım A, Canbaz S. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalının cerrahi araştırma laboratuarı çalışmaları. II. Ulusal Göğüs kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1992 Antalya

7- Kolbakır F, Yüksel M, Yılman M, Keyik T, Yıldırım A, Canbaz S, Erk MK. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde konjenital kalp hastalığı nedeniyle ameliyat edilen olgular ve sonuçları. II. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1992 Antalya

8- Kolbakır F, Yüksel M, Yılman M, Keyik T, Yıldırım A, Canbaz S, Erk MK. St. Jude prostetik kapak replasmanıyapılan 100 olgunun değerlendirilmesi. II. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1992 Antalya

9- Canbaz S, Kolbakır F, Kalaç R, demir Z, Keçeligil HT, Erk MK. Koroner sinüs balon pulsasyonunun myokardiyal metabolizma ve hemodinami üzerine etkileri: Deneysel çalışma. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar cerrahisi Kongresi, Ekim 1998 Antalya

10- Yalçınbaş YK, Şaşmaz H, Canbaz S, Şahin C, Coşkun Ü. Diafragma evantrasyonuna neden olan atipik yerleşimli sol böbrek (vaka bildirisi). 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1998 Antalya

11- Şaşmaz H, Yalçınbaş YK, Canbaz S, Aksu A, Polat C, Güçlü A. Cerrahi uygulanan diafragma evantrasyonunda lipoid pnömoni (vaka bildirisi). 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1998 Antalya

12- Duran E, Canbaz S, Ege T, Sunar H, Saygın MG, Acıpayam M, Kıyak M, Çakır B, Ünlü E. Karotis endarterektomi + Patch plasti uygulamalarımızın erken dönem sonuçları. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2000 Antalya

13- Duran E, Ege T, Canbaz S, Sunar H, Saygın G, Kıyak M, Acıpayam M, Halıcı Ü, Edis M. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında yapılan ilk 100 açık kalp ameliyatı sonuçlarımız. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2000 Antalya

14- Duran E, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Akata F, Özbay G. Brusella endokarditinde aortik vejektomi. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2000 Antalya

15- Şimşek O, Kılınçer C, Sunar H, Hamamcıoğlu MK, Canbaz S, Çobanoğlu S, Duran E. Aort yaralanmasının eşlik ettiği bir penetran omurilik travmasında cerrahi yaklaşım. Türk Nöroşirurji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, Mayıs 2001 Antalya

16- Duran E, Çıkırıkçıoğlu M, Canbaz S, Sunar H, Kıyak M, Süt N. Arteriovenöz fistül operasyonlarında otojen ven kullanımını arttıran iki teknik: bazilik ven yüzeyelleştirilmesi – sefalik ven transpozisyonu. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, Ekim 2001 Diyarbakır

17- Ege T, Canbaz S, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Saygın MG, Duran E. Aksillobifemoral bypass uygulamalarımızda erken dönem sonuçlar. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, Ekim 2001 Diyarbakır

18- Canbaz S, Ege T, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Acıpayam M, Duran E. Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen nörolojik komplikasyonlar. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, Ekim 2001 Diyarbakır

19- Canbaz S, Ege T, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Acıpayam M, Duran E. Koroner arter cerrahisinde kardiyopulmoner bypassın androjen hormonlar üzerine etkisi. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, Ekim 2001 Diyarbakır

20- Duran E, Sunar H, Akdemir O, Canbaz S, Çıkırıkçıoğlu M, Halıcı Ü. İskemik mitral regürjitasyon ve koroner arter bypass cerrahisi. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, Ekim 2001 Diyarbakır

21- Duran E, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Çıkırıkçıoğlu M, Halıcı Ü. Off-Pump koroner bypass operasyonları. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, Ekim 2001 Diyarbakır

22- Duran E, Canbaz S, Çıkırıkçıoğlu M, Eray İ.C. Hemodializ amaçlı arteriovenöz fistül uygulamalarımız. 11. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Nisan 2002 Antalya

23- Canbaz S, Sunar H, Acıpayam M, Duran E. Nadir iki farklı periferik arter pseudoanevrizma vakası. 11. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Nisan 2002 Antalya

4- Canbaz S, Duran E, Ege T, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Acıpayam M, Edis M, Yüksel V. Koroner arter cerrahisinde, E vitaminin intra-koroner infüzyonunun myokardiyal korumadaki etkinliği (Orijinal klinik araştırma). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Ekim 2002, Antalya

25- Turgut N, Canbaz S, Balcı K, Ege T, Duran E, Ekuklu G. Koroner bypass operasyonu yapılan hastalarda R-R interval değişkenliği. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Ekim 2002 Antalya

26. Arar C, Canbaz S, Duran E, Pamukçu Z. Bilateral torakotomi operasyonu için yüksek torakal epidural analjezi uygulaması. 6. Ulusal Ağrı Kongresi, 16-19 Mayıs, 2003, İstanbul.

27. Ege T, Canbaz S, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Yüksel V, Duran E. Koroner arter bypass operasyonlarında ‘no touch’ teknikle safen ven grefti hazırlanması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Eylül 2004 Nevşehir

28. Ege T, Canbaz S, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Acıpayam M, Gürkan S, Duran E. Perikardiyal efüzyonlu olguların perikard sıvısında proinflamatuar sitokin düzeylerinin analizi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Eylül 2004 Nevşehir

29. Ege T, Canbaz S, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Yüksel V, Duran E. Damar yaralanmalarında alternatif greftler. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Eylül 2004 Nevşehir

30. Canbaz S, Ege T, Acıpayam M, Duran E. Vasküler cerrahis yapışıklıkların önlenmesinde hyaluronik asidin etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Eylül 2004 Nevşehir

31. Ege T, Çıkırıkçıoğlu M, Canbaz S, Sunar H, Edis M, Acıpayam M, Duran E. Akstra- anatomik bypasslarda orta dönem sonuçlar. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Eylül 2004 Nevşehir

Reklamlar%d blogcu bunu beğendi: